anadolubasinbirligi65 @ hotmail.com

Çözüm Olmaya Geldik

Türkiye’de 1975 yılında kurulan yaklaşık 40 yıldır hizmet veren basın kuruluşu Van’da büyüyor.

İlimizde Anadolu Basın Birliği(ABB) olarak büyük bir değişim ve ses getirmeye devam ediyoruz.

Amacımız basın camiasına faydalı olabilmek ve onunla da sınırlı kalmayıp, Van’ın sorunlarını, değerlerini, tarihini ve gelişimini ön plana çıkartıp, ilimize ve insanımıza katkı sunmaktır.

Ne yazık ki, Van olarak büyük sorunlar içerisindeyiz. Bu sorunların gittikçe büyümesi değil, problem olarak kalması değil, çözüm odaklı yaklaşıp her türlü olumsuzlukları bir tarafa bırakmamız gerektiği açık ve net bir şekilde ortadır. Van’ın artık soruna değil çözüme ihtiyacı vardır.

Anadolu Basın Birliği(ABB) olarak vizyonumuzu genişletip, Van’a sahip çıkmak, sesimizi daha net duyurmak, problem varsa çözümününde var olduğuna inanmak, amaçlarımızın en başında gelmektedir.

Anadolu Basın Birliği(ABB) olarak bu çalışmaları başlatmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.